האם המוסד ערוך ובנוי לגישת נכים?

אולמות וכיתות הלימוד ערוכים לגישת נכים.

כמו כן, במידת הצורך ובהתאם לנהלים הביטחוניים הנדרשים, ייתנו אישורים לחניית סטודנטים נכים בחניית הסגל (חניון פנימי).