האם יש אפשרות ללמוד פעם בשבוע?

מערכת הלימודים מובנית, הלימודים בהיקף של 25-30 שעות שבועיות.
אין אפשרות ללמוד מערכת חלקית או לימודי ערב.