עד מתי אפשר להרשם?

מצ"ב מידע על מועדים ועלויות להרשמה לשנת הלימודים תשע"ח.